Tinh chế hồng - TC2

TC2

Bao bì:

. Hộp 20grams
. Hộp 50grams
. Hộp 100grams