Chứng nhận chất lượng sản phẩm

huyet

db

Sản phẩm của Yến Ngọc đã được các cơ quan trong nước và nước ngoài kiểm định và chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.