Tham quan đảo yến

YN_thumb_tham-quan

Với mục đích mang đến cho quý khách hàng cơ hội tìm hiểu đời sống của loài chim yến trong thực tế, Công ty TNHH Yến Ngọc sẽ tổ chức các tour tham quan đảo yến tự nhiên và các nhà chim yến. Quý khách sẽ được dịp mục kích tận mắt cảnh đàn chim yến quay về tổ sau một ngày kiếm ăn, cảnh chim yến đang ngủ và được thuyết minh về quá trình tạo thành tổ yến.