Tinh chế trắng - TC33

TC33

Bao bì:

. Hộp 20grams

. Hộp 50grams

. Hộp 100grams