Tinh chế sợi - TCs

TCs

Bao bì:

. Hộp 20grams
. Hộp 50grams
. Hộp 100grams