Khai thác yến

YN_yen-dao-5

Giá trị của thương hiệu yến sào Yến Ngọc được tạo dựng dựa trên phương châm rất giản dị: Chúng tôi nâng niu giá trị của  từng sản phẩm yến sào như ngọc và trao tay giá trị đó để phục vụ nhu cầu nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

Tại Công ty TNHH Yến Ngọc, tất cả mọi thành viên đều hiểu rằng yến sào không chỉ được xem như một nguồn lợi vĩnh cửu. Đó chính là tiền đề đã thúc đẩy chúng tôi hướng đến việc xây dựng và quản lý chất lượng từ các nhà chim yến nhiều năm qua, bên cạnh việc khai thác các tổ chim yến đảo tự nhiên. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi đã hoàn thiện công nghệ xây dựng nhà chim, quản lý đàn yến trong nhà với mục đích chủ động về nguồn sản phẩm, góp phần bảo tồn và duy trì môi trường sinh thái ổn định cho loài chim yến để không còn tình trạng tận diệt như xưa kia.

Những hình ảnh khai thác yến đảo: