Tư vấn, thiết kế và cải tạo nhà chim

nha-yen-500x333

Nằm trong chiến lược nhân đàn chim yến ra phạm vi cả nước, bên cạnh hệ thống các nhà chim hiện hữu do Công ty trực tiếp đầu tư và quản lý, Công ty TNHH Yến Ngọc còn cung cấp dịch vụ chuyển giao công nghệ quản lý và khai thác yến sào từ đàn chim trong nhà.

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tiến hành các công đoạn khảo sát chọn địa điểm phù hợp, thu thập và phân tích dữ liệu môi trường tại địa điểm dự kiến. Bước tiếp theo, chúng tôi sẽ tư vấn, thiết kế, cung cấp vật liệu cùng các trang thiết bị để xây dựng nhà chim và kết thúc bằng việc chuyển giao công nghệ. Dịch vụ của chúng tôi còn bao gồm cả công đoạn bảo trì, sửa chữa và cải tạo nhà chim yến theo yêu cầu của bạn.

Các dự án đã thực hiện:

Nhà chim Nhà Bè Nhà chim Gò Công Nhà chim Quận 2 
 
 Nhà chim Quận 9  Nhà chim Đồng Nai